projekt: BOR_BORONGAJ kampus

klijent: Sveučilište u Zagrebu

tip: urbanizam

lokacija: Zagreb, Hrvatska

površina: 380000 m2

datum: 17.01.2011

status: natječaj

projektni tim: AVP_arhitekti, ARHIDIZ, Arch. Bojan Linardić

 

- stvaranja novog prepoznatljivog simbola grada koji će svojim prostornim konceptom i arhitekturom afirmirati  novu vrijednost i kvalitetu

 

- očuvanja što veće zelene površine u sustavu zelenih površina grada Maksimir-Borongaj i njihovog prostornog i funkcionalnog povezivanja

 

- uvođenju veće rekreativne vodene površine na istočnom dijelu grada kao prepoznatljive vrijednosti, a u cilju unapređenja urbanog krajolika šireg prostora

 

- osiguravanju gradskog interesa povezivanja tramvajskog prstena vezom Dubrava- Žitnjak, ali bez uvođenja ovog tranzitnog pravca unutar samog kampusa, već zadr-žavanjem izvan njega na novoj planiranoj prometnici na zapadnoj granici obuhvata

 

- osiguravanju prostora za moguću pješačku vezu iz kampusa preko željezničke pruge do Mandlove ul. i to u formi modernog zatvorenog nathodnika koji ujedno povezuje i natkriva južnu i sjevernu željezničku postaju i omogućava smještaj određenih komercijalnih i kulturnih i edukativnih sadržaja (izložbe, prometni muzej), a bez ukopavanja u podzemlje gdje se sadžaji teško mogu humanizirati i istovremeno stvoriti preduvjete za sigurnost

 

- omogućavanja pristupa do željezničke postaje s južne strane pruge, autobusima i automobilima na način da ne prolaze kroz središnji prostor kampusa, s prostorom za parkiranje koji omogućava intermodalni način korištenja javnog prijevoza.

 

- poboljšavanja kvalitete pristupa i javnog prometa naseljima u kontaktnom dijelu istočno i južno od kampusa na način da se ulicom s tramvajskom prugom koja prati obuhvat kampusa na tom dijelu osigura kvalitetna veza i lokalnom stanovništvu i osigura pristup do svih postojećih i novih poslovnih sadržaja kao i crkve.

 

 • Borongaj university campus - competition-urbanism, erick velasco farrera, avp arhitekti
 • Borongaj university campus - competition-urbanism, erick velasco farrera, avp arhitekti
 • Borongaj university campus - competition-avp arhitekti, erick velasco farrera
 • Borongaj university campus - competition-avp arhitekti, erick velasco farrera
 • Borongaj university campus - competition-avp arhitekti, erick velasco farrera
 • Borongaj university campus - competition-avp arhitekti, erick velasco farrera
 • Borongaj university campus - competition-avp arhitekti, erick velasco farrera
 • Borongaj university campus - competition-avp arhitekti, erick velasco farrera
 Borongaj university campus - competition-urbanism, erick velasco farrera, avp arhitekti Borongaj university campus - competition-urbanism, erick velasco farrera, avp arhitekti Borongaj university campus - competition-avp arhitekti, erick velasco farrera Borongaj university campus - competition-avp arhitekti, erick velasco farrera Borongaj university campus - competition-avp arhitekti, erick velasco farrera Borongaj university campus - competition-avp arhitekti, erick velasco farrera Borongaj university campus - competition-avp arhitekti, erick velasco farrera Borongaj university campus - competition-avp arhitekti, erick velasco farrera