projekt: VAR STUDENTSKI RESTORAN I DOM VARAZDIN

klijent: Sveučilište U Zagrebu, Kampus Varaždin

tip: obrazovanje

lokacija: Varaždin, Hrvatska

površina: 14200 m2

datum: 08.11.2012

status: natječaj

projektni tim: SANGRAD + AVP_arhitekti

Polazne parametre u stvaranju novog, programom određenog urbanizma definira postojeća kuća studentskog doma. Odluka je sjediniti građevine studentskih domova u jednu povezanu kontinuiranu cjelinu, a restoran tretirati kao odvojeni paviljon u prostornom dijalogu sa smještajnim jedinicama. Kompozicija je potaknuta pretpostavkom da je odvojeni  paviljon kao neovisna kuća u pogledu funkcionalne i oblikovne neovisnosti, ekonomske racionalnosti i samostalnosti u eksploataciji, u izvedbi jednostavno i cjelovito rješenje.

 

PRVA FAZA – STUDENTSKI RESTORAN

Uz  zapadnu stranu parcele program prve faze predviđa studentski restoran. Kontekst prednjeg pročelja historicističkog objekta prihvaćen je kao činjenica prema kojoj nova izgradnja nenametnuto uspostavlja odnos. Restoran drži južnu marginu parcele, a autoritet prilaza postojećoj  kući sugerira stvaranje pristupne plohe trga s koje  je definiran glavni ulaz u novu građevinu sa sjevera. Prilazna zelena površina, (budući trg) već postoji pa se prihvaća kao činjenica i kao osnovica nove opločene i hortikulturne forme. Nedostatak kvalitetnih vizura, postojeća hijerarhijska matrica i jednostavan kolni prilaz  upućuje na postavu gospodarskog ulaza u restoran na jugoistočnoj strani prema željezničkoj pruzi.

 

DRUGA FAZA – STUDENTSKI DOMOVI I ENERGANA

Postojeći objekti sa istočne strane studentskog doma, od kojih onaj sjeveroistočni, jednokatni  posjeduje određene kulturološke kvalitete, zbog dotrajalosti i velikog opsega programa u predloženom rješenju se uklanjaju, no otisak i položajna kontura kuća korištena je kao pretpostavka novih urbanih parametara.

Vanjska parkirališna mjesta obrubljuju  vanjsku konturu cijelog kompleksa dok se u programom predviđenu, prilično veliku garažu, pristupa preko kolne rampe , uz rub južnog krila novog studentskog doma.

Nova energana kao zasebna cjelina na krajnjem istoku obuhvata upušteni je otok kojem se dostava energenta omogućava na jugoistoku parcele preko servisnog kolosjeka pruge u neposrednoj blizini.

 • VAR_university student restaurant -completed_ sangrad-avp arhitekti _01
 • VAR_university student restaurant -completed_ sangrad-avp arhitekti _02
 • VAR_university student restaurant -completed_ sangrad-avp arhitekti _03
 • VAR_university student restaurant -completed_ sangrad-avp arhitekti _04
 • VAR_university student restaurant -completed_ sangrad-avp arhitekti _05
 • VAR_university student restaurant -completed_ sangrad-avp arhitekti _06
 • VAR_university student restaurant -completed_ sangrad-avp arhitekti _07
 • VAR_university student restaurant -completed_ sangrad-avp arhitekti _08
 • VAR_university student restaurant -completed_ sangrad-avp arhitekti _09
 • VAR_university student restaurant -completed_ sangrad-avp arhitekti _10
 VAR_university student restaurant -completed_ sangrad-avp arhitekti _01 VAR_university student restaurant -completed_ sangrad-avp arhitekti _02 VAR_university student restaurant -completed_ sangrad-avp arhitekti _03 VAR_university student restaurant -completed_ sangrad-avp arhitekti _04 VAR_university student restaurant -completed_ sangrad-avp arhitekti _05 VAR_university student restaurant -completed_ sangrad-avp arhitekti _06 VAR_university student restaurant -completed_ sangrad-avp arhitekti _07 VAR_university student restaurant -completed_ sangrad-avp arhitekti _08 VAR_university student restaurant -completed_ sangrad-avp arhitekti _09 VAR_university student restaurant -completed_ sangrad-avp arhitekti _10