projekt: KSA_KSAVER osnovna škola

klijent: privatni

tip: obrazovanje

lokacija: Zagreb

površina: 1450 m2

datum: 20.11.2007

status: natječaj

projektni tim: AVP_arhitekti

Prijedlog nove sportske dvorane, knjižnice i učionica za OŠ KSĐ zamišljen je kao prirodna interven­cija tj. krajobrazno rješenje koje objedinjuje unutarnje i vanjske prostore kroz upotrebu tekstura i ot­vora. Intervencija pretpostavlja tri glavne platforme koje, osim što slijede prirodnu konfiguraciju terena, odgovaraju i na različite programske potrebe škole. Ove pejzažne platforme razlikuju se prema razini kontakta sa školom. Drugim riječima, one su određene količinom zelenila i programom. Glavna, najniža platforma, koja je novi školski trg, najispunjenija je školskim sadržajima i ima mali postotak ze­lene površine. Na srednjoj se platformi nalaze rekreacijske površine i ima više zelene površine. Gornja platforma povezuje školski vrt s Perivojem srpanjskih žrtava i služi kao prirodni zeleni pojas.

 

Nova sportska dvorana osnovni je sadržaj projekta. Koncipirana je kao ekstenzija okolne prirode. Kroz apstraktnu kompoziciju pročelja, koje je također i glavna nosiva konstrukcija, daje osjećaj pripad­nosti. Pročelje je interpretacija okolnog drveća, a ograda dječjeg igrališta apstrakcija lišća. Isti uzorak primijenjen je i na glavnom školskom trgu te se s horizontalne plohe nastavlja na pročelje knjižnice. Taj uzorak postaje integrativni čimbenik, gesta povezivanja različitih dijelova trga. Nova knjižnica označava kraj igrališta i služi kao most između prvog kata i srednje pejzažne platforme. Orijentirana je prema južnom, mirnom dijelu škole, ali i povezana sa središnjim školskim prostorima. Oblik knjižnice slijedi logiku izvornog tlocrta škole te se produžuje kako bi obuhvatio prostor školskog trga. Oblikovni jezik knjižnice odgovara izvornom obliku školske zgrade. Nove su učionice osmišljene kao ekstenzija originalnog tlocrta i morfologije kako bi se očuvala funkcionalnost zgrade i što manje utjecalo na okolni kontekst.

 

  • ksaver škola, natječaj, avp arhitekti, erick velasco farrera, dizajn
  • ksaver škola, natječaj, avp arhitekti, erick velasco farrera, dizajn, arhitektura
  • ksaver škola, natječaj, avp arhitekti, erick velasco farrera, dizajn, arhitektura
  • ksaver škola, natječaj, avp arhitekti, erick velasco farrera, dizajn, arhitektura
  • ksaver škola, natječaj, avp arhitekti, erick velasco farrera, dizajn, arhitektura
 ksaver škola, natječaj, avp arhitekti, erick velasco farrera, dizajn  ksaver škola, natječaj, avp arhitekti, erick velasco farrera, dizajn, arhitektura  ksaver škola, natječaj, avp arhitekti, erick velasco farrera, dizajn, arhitektura  ksaver škola, natječaj, avp arhitekti, erick velasco farrera, dizajn, arhitektura  ksaver škola, natječaj, avp arhitekti, erick velasco farrera, dizajn, arhitektura