Bazenski kompleks Vijuš je dovršen

SANGRAD i AVP_arhitekti su završili bazenski kompleks Vijuš, koji se nalazi u Slavonskom Brodu. Svečano otvorenje je bilo 2013.09.27. Kliknite ovdje za daljnje informacije

povratak

 VIJUŠ swimming center-Slavonski Brod-Croatia- 14.JPG  VIJUŠ swimming center-Slavonski Brod-Croatia- 10.JPG