AVP_arhitekti i SANGRAD pobjedili su na natječaju u Varaždinu

AVP_arhitekti i SANGRAD pobjedili su na natječaju u Varaždinu za novi studentski restorant i dom za studente na Kampusu Varžadin. Projekt se sastoji od: restorana, studentskog doma (600 kreveta i pratečih sadržaja) i energane. projekt se planira graditi u fazama, a očekuje se da će biti dovršen do 2015-2016.Prvi projekt koji će biti izgrađen je studentski restoran. Za više informaciju kliknite na link

povratak

 VAR_university restaurant and students home_ avp arhitekti and sangrad_01