projekt: KAJ_KAJZERICA odgojno-obrazovni kompleks

klijent: Grad Zagreb

tip: obrazovanje

lokacija: Zagreb, Hrvatska

površina: 15450 m2

datum: 29.09.2009

status: u izradi

projektni tim: AVP_arhitekti, SANGRAD, Emil Špirić d.i.a.

Nekad aluvijalna ravan, okoliš dane parcele je nedovršena urbana aglomeracija, iza nasipa koji odvaja urbano biće od matične rijeke. Urbana aglomeracija, sada u jakoj tranziciji, uređena je od početka u kosom rasteru koji se začuđujuće  otklanja od sveprisutnog pravokutnog rastera sjever - jug. Čista, apstraktna prostornost u neposrednom je odnosu sa temeljnom arhitektonskom pojavom: kompozicijom. Koncept odgojno - obrazovnog kompleksa Kajzerica izveden je dakle iz kontekstualnih inspiracija: vegetativnog fenomena i pomaknutog smjera ulica stare Kajzerice, a zatim provjeravan i potvrđivan kroz funkcionalnu kompleksnost koja određuje tipove mjesta, sustave prostora i kompozicijske formacije i gabarite.

 

Program dijeli prostore škole na dvije nacionalne skupine, hrvatsku i francusko - njemačku, te na četiri nastavne klase, hrvatska osnovna škola od I. do IV. razreda i od V. do VIII. razreda, te francusko - njemačka osnovna škola i francusko - njemački koledž. Od svih funkcionalnih grupa zajedničke su samo sportska dvorana i tehnički prostori.

Zgrada jaslica i dječjih vrtića volumenski je kompatibilna s školskom zgradom kojoj se kao manji volumen preko središnjeg trga kompozicijski pridružuje bez drugih  arhitektonskih ambicija. Kao i u školskom kompleksu program zgrade jaslica i vrtića dijeli prostore na dvije nacionalne skupine, hrvatsku i francusko - njemačku, te na dvije odgojne klase, hrvatske jaslice i hrvatski te francusko - njemački vrtić.

 • KAJ_KAJZERICA educational complex-completed_sangrad-avp arhitekti_01
 • KAJ_KAJZERICA educational complex-completed_sangrad-avp arhitekti_02
 • KAJ_KAJZERICA educational complex-completed_sangrad-avp arhitekti_03
 • KAJ_KAJZERICA educational complex-completed_sangrad-avp arhitekti_04
 • KAJ_KAJZERICA educational complex-completed_sangrad-avp arhitekti_05
 • KAJ_KAJZERICA educational complex-completed_sangrad-avp arhitekti_06
 • KAJ_KAJZERICA educational complex-completed_sangrad-avp arhitekti_07
 • KAJ_KAJZERICA educational complex-completed_sangrad-avp arhitekti_08
 • KAJ_KAJZERICA educational complex-completed_sangrad-avp arhitekti_09
 • KAJ_KAJZERICA educational complex-completed_sangrad-avp arhitekti_10
 • KAJ_KAJZERICA educational complex-completed_sangrad-avp arhitekti_11
 • KAJ_KAJZERICA educational complex-completed_sangrad-avp arhitekti_12
 • KAJ_KAJZERICA educational complex-completed_sangrad-avp arhitekti_13
 • KAJ_KAJZERICA educational complex-completed_sangrad-avp arhitekti_14
 KAJ_KAJZERICA educational complex-completed_sangrad-avp arhitekti_01 KAJ_KAJZERICA educational complex-completed_sangrad-avp arhitekti_02 KAJ_KAJZERICA educational complex-completed_sangrad-avp arhitekti_03 KAJ_KAJZERICA educational complex-completed_sangrad-avp arhitekti_04 KAJ_KAJZERICA educational complex-completed_sangrad-avp arhitekti_05 KAJ_KAJZERICA educational complex-completed_sangrad-avp arhitekti_06 KAJ_KAJZERICA educational complex-completed_sangrad-avp arhitekti_07 KAJ_KAJZERICA educational complex-completed_sangrad-avp arhitekti_08 KAJ_KAJZERICA educational complex-completed_sangrad-avp arhitekti_09 KAJ_KAJZERICA educational complex-completed_sangrad-avp arhitekti_10 KAJ_KAJZERICA educational complex-completed_sangrad-avp arhitekti_11 KAJ_KAJZERICA educational complex-completed_sangrad-avp arhitekti_12 KAJ_KAJZERICA educational complex-completed_sangrad-avp arhitekti_13 KAJ_KAJZERICA educational complex-completed_sangrad-avp arhitekti_14